Regie

Heeft uw CMDB een aantoonbare betrouwbaarheid ?

Een goed ingerichte CMDB ondersteunt de operationele bedrijfsvoering, maar geeft ook antwoord op management vraagstukken zoals kwaliteit van gerealiseerde dienstverlening (SLA’s) en Total Cost of Ownership van de ICT omgeving.

In toenemende mate moeten ICT bedrijven steeds meer en sneller leveren tegen steeds lagere kosten. Klanten vragen in toenemende mate om grotere transparantie in diensten en kosten. Deze trends zullen zich voort blijven zetten en bedrijven worden daarom gedwongen om een goed service management systeem te hebben met daaronder een betrouwbare basis, de CMDB.

Daarbij komt dat er in toenemende mate SOX (Sarbanes-Oxley) compliance regels op steeds meer bedrijven van toepassing zijn. Een CMDB onderbouwing van de Assets in uw boeken is daarbij van groot belang.

Een consistente CMDB opzetten en onderhouden blijkt in de praktijk een enorme uitdaging, en slechts weinig ondernemingen hebben dit succesvol gerealiseerd. CMDB-regisseur is specialist op dit gebied en heeft een bewezen trackrecord. Bedrijven die een goede CMDB hebben blijken in de praktijk ook aanzienlijk geld te besparen!

Om een idee omtrent de kwaliteit van uw eigen CMDB te krijgen hebben we hieronder een paar vragen opgesteld. Beantwoord deze voor uzelf en al snel kunt u bepalen wat uw situatie is. Uiteraard zijn wij bereid om middels een intake samen met u het beeld te vormen en een verbeterplan op te stellen. Uw eerste stap kan zijn om onze quickscan te laten uitvoeren.

U kunt ook onderstaande vragen eens bekijken en voor uwzelf beantwoorden om zicht te krijgen waar u denkt te staan.

 1. Ik weet welke standaard diensten ik aan mijn klanten lever, en welke SLA’s ik hierop scoor. Deze zijn bovendien aantoonbaar op basis van gemeten feiten.
 2. Ik ben in staat om, vanuit mijn boekhouding (Asset administratie) te zien welke spullen ik heb, en of die daadwerkelijk nog aanwezig zijn in de operationele omgeving.
 3. Ik weet hoeveel werkplekken ik operationeel heb, en op voorraad staan. Ook weet ik of ze gebruikt worden, door wie, en waar ze staan. Ik weet ook of ik over voldoende licenties beschik.
 4.  Het aantal servers dat ik heb is bekend, en ik kan door derde partijen beheerde servers verifiëren als ik de beheerrekening van mijn leverancier ontvang.
 5. Van mijn ICT hardware componenten weet ik of er nog garantie op zit, en op welke machines hadware maintenance contracten zijn afgesloten en welke Break/fix SLA hierop van kracht is. Uiteraard weet ik of ze nog operationeel zijn.
 6. Van alle persoonlijke middelen zoals laptops, umts kaarten en mobiele telefoons weet ik wie ze hebben, of deze mensen nog in dienst zijn, en welke maandelijkse kosten hierop gemaakt worden per nummer.
 7. Als ik mijn (interne) klanten moet factureren kan ik natuurlijk een detail specificatie opleveren waarvan ik zeker weet dat deze klopt. Ik ben in staat om volgens het vervuiler betaald principe mijn ICT kosten op mijn (interne) klanten te verhalen op basis van  aantoonbaar betrouwbare informatie.
 8. Ik ken de relaties tussen de diensten die ik lever, de business processen van mijn klanten, en de benodigde infrastructuren die ik hiervoor operationeel heb. Als er een technisch probleem is kan ik dus direct zien welke klant impact dit veroorzaakt en kan ik binnen 15 minuten mijn klanten informeren.
 9. Ik weet vanuit mijn incident processen welke ICT componenten proactief vervangen moeten worden omdat ze veel storingen veroorzaken.
 10. Mijn CMDB en service-management omgevingen zorgen ervoor dat ik kan aantonen dat ik SOX compliant ben.
 11. Mijn CMDB wordt automatisch door allerlei interne informatiebronnen bijgewerkt waardoor ik een betrouwbaarheid van 98% of meer kan aantonen.
 12. Mijn CMDB is bedrijfsbreed beschikbaar en wordt door alle (ITIL) processen gebruikt waardoor ik integraal inzicht heb om de omgeving te besturen.
 13. Periodiek worden via geautomatiseerde audit’s mijn CMDB en andere balangrijke ITSM gegevens qua data gevalideerd en ik weet dus exact welke data mankementen er in mijn omgeving aan de hand zijn, zodat ik deze problemen kan (laten) adresseren.

Geef een reactie