Sturen

Onderstaande eenvoudige plaat begrijpt iedereen, echter de vraag is of u in de positie bent om invulling te geven vanuit uw CMDB. In verreweg de meeste gevallen is dat twijfelachtig.

Een belangrijke trend is het feit dat steeds meer ICT organisaties inzien dat voor verregaande besparingen veel inzicht nodig is. Het  “vervuiler betaald” principe is daarom een krachtig instrument, maar dan moet er wel informatie in de CMDB zitten wie wat gebruikt.

Hoewel de meeste ICT professionals het erover eens zijn dat een betrouwbare integrale CMDB onontbeerlijk is, blijkt in de praktijk dat deze vrij zeldzaam is.

Het vreemde is dat een goede CMDB direct en indirect kosten besparingen oplevert. CFO’s en controllers zouden dit dus van hun ICT onderdelen moeten eisen. Temeer omdat zonder goede CMDB er eenvoudigweg geen onderbouwing is tussen de Asset administratie (balans en afschrijvingen) en de CMDB (wat hebben we dan?). Vroeg of laat gaan accountants hier toch een keer naar vragen, en dan ?

Regelmatig struikelen organisaties die b.v. ITIL willen invoeren over de niet altijd even praktische wijze waarop deze processen inricht. Het blijkt te vaak een theoretische tijger die bovendien enorme weerstand bij het personeel oproept en ook nog eens vergezeld gaat van de nodige overhead.

Onze aanpak kenmerkt zich door een praktische en niet theoretische aanpak, hierdoor zullen medewerkers ook sneller openstaan voor veranderingen. Het goede nieuws is vooral dat er met de juiste hulpmiddelen (die overigens echt niet altijd heel duur hoeven te zijn), veel kan worden weg geautomatiseerd.

Naast onze aanpak en onze gedegen kennis in zowel de breedte als de diepte omtrent ICT, is onze belangrijkste eigenschap dat wij zowel gesprekspartner zijn voor de harde techneuten, als ook visionaire leiders.

Omdat wij op alle niveaus de informatie op de juiste waarde weten te schatten, zijn wij een verbindende factor in uw organisatie met oog voor zowel grote lijnen als de belangrijke details over het hele scala van ICT dienstverlening. Daarbij spelen openheid, eerlijkheid en onafhankelijkheid een belangrijke rol.

Onze referenties zullen bovenstaande bevestigen!

Geef een reactie