Quickscan

Een quickscan, bewijs van control of concrete verbeterpunten

CMDB quickscan?

Om te weten waar u ongeveer staat hebben wij een CMDB quickscan ontwikkeld. Met deze scan brengen wij in beeld welke zaken bekend zijn, waarbij zichtbaar wordt wat aantoonbaar is en wat niet. Transparantie draait om bewijsvoering!

Ook blijken uit de quickscan de belangrijkste hiaten en discrepanties. Denk hierbij aan aantallen medewerkers en aantallen werkplekken, of aantallen servers versus servers binnen een beheercontract of hardware maintenance contract. Er zijn talloze voorbeelden van discrepanties waarvan niemand op het eerste oog zou denken dat ze bestaan. We hebben toch immers allemaal goede mensen in dienst!

Los van goed personeel en juiste processen blijkt dat onder de toenemende druk op ICT en de steeds kleiner wordende budgetten en kortere oplevertijden, vaak elementaire zaken NIET of NIET MEER VOLLEDIG worden uitgevoerd. Een goede CMDB geeft u daarover concreet uitsluitsel.

Een quickscan kost relatief weinig tijd, zeker als u al in “control” bent. Immers de op te leveren gegevens liggen al vast en zijn redelijk eenvoudig beschikbaar te stellen. Duurt de quickscan relatief lang, dan is er absoluut iets aan de hand. De meeste gegevens moeten binnen 2 a 3 weken op te leveren zijn, duurt dat langer dan kan er van alles aan de hand zijn zoals:

 1. De gegevens zijn niet voorhanden (dat is ernstig)
 2. Er is interne onenigheid over de gegevens (dat is net zo ernstig)
 3. Men heeft geen tijd, dat is een kwestie van de prioriteit die u als opdrachtgever geeft aan de quickscan.

 

Met de resultaten uit de quickscan weet u niet alleen wat uw situatie is, ook kunnen snel de verbeteracties en prioriteiten gesteld worden om in “control” te komen.

Tip: Als u een quickscan laat uitvoeren geef dan aan al het personeel aan dat dit gebeurd, doe er niet geheimzinnig over omdat dat alleen maar weerstand oproept. De kans is aanwezig dat men een quickscan als wantrouwen interpreteerd terwijl de boodschap moet zijn om geholpen te worden verder te professionaliseren!

Als blijkt dat uw organisatie toch de nodige moeite heeft om de gevraagde informatie op te leveren dan is dat geen schande, veel, en zelfs hele grote bedrijven gingen u voor met dit probleem echter velen daarvan kozen ervoor om het probleem ook daadwerkelijk te adresseren!

Naast een aantal kwalitatieve vragen ligt de nadruk bij de quickscan op het verzamelen van FEITEN aangaande de belangrijkste IT metrics  van uw omgeving.

De kwantitatieve onderwerpen die worden uitgevraagd betreffen de volgende onderwerpen:

Algemene gegevens:

 • Contactgegevens opdrachtgever
 • Contactgegevens medewerkers per onderwerp die gegevens gaan aanleveren
 • Vestigingen

Personeel gerelateerde gegevens

 • Aantal personen en FTE
 • Accounts in uw LDAP
 • Mailaccounts
 • Werkplekken
 • Printers
 • Mobiele abonnementen en devices
 • Applicatie rechten

Infrastructuur gerelateerde gegevens

 • Fysieke en logische servers
 • Netwerkverbindingen
 • Netwerk apparatuur
 • Computer ruimtes en Rekken

Operationele gegevens

 • Service Catalog (standaard changes)
 • Change management
 • Incident management
 • Monitoring
 • Backup
 • (IT) Management tools
 • Interne rapportages
 • Leverancier rapportages

Financiële gegevens

 • Contracten
 • Licenties
 • Purchase orders
 • Crediteuren (contract en Asset gerelateerd)

Uiteraard vallen alle verstrekte gegevens onder onze strikte geheimhouding!

Geef een reactie