Context

Context van de CMDB

Het internet staat vol met goede high level overzichten over de plaats die de CMDB inneemt en die op management niveau duiden wat het belang is

Toch menen wij daar onderstaande concretere versie aan toe te moeten voegen.

Hieronder een plaat die wij binnen organisaties gebruiken als onze praatplaat. Deze sluit zowel op operationeel als tactisch niveau goed aan en geeft concreet inzicht in de plaats en het belang van een CMDB.

Zonder draagkracht zijn verbeterprojecten namelijk zelden succesvol.

 

Toelichting:

Links in Blauw: inkoop proces

Rechts in blauw: veranderingen in de omgeving

Geel: de CMDB

Groen: Procesregels / werkinstructies

Roze: Allerhande informatie om de CMDB bij te werken

Blauw: Het CMDB udate proces en foutrapportage

Geef een reactie