KPN Corporate Market: Implementatie geautomatiseerde werkplek CMDB

• 2011- 2012 Implementatie geautomatiseerde werkplek CMDB KPN corporate market, ontwerpen bouwen en implementeren van een geautomatiseerde werkplek CMDB voor 10 grote klanten van KPN, waarmee aantoonbaar de accuratesse hiervan boven 98% zou komen.

Dit innovatieve project vergde veel doorzettingsvermogen en het doorbreken van jarenlang ingesleten dogma’s. Het is met succes binnen tijd en geld opgeleverd en de geïmplementeerde klanten zijn enthousiast ook al moeten sommigen nog wennen aan het idee dat de handmatige wereld verlaten is.

Het project heeft zichzelf aantoonbaar binnen het jaar terugverdiend. De oplossing is gestandaardiseerd als nieuwe dienst en kan nu worden verkocht en uitgerold bij additionele klanten. Naast dit project werd ik vanuit KPN veel gevraagd om in service-management innovaties mee te denken en richting te geven aan hun Service-Now implementatie en ontwikkeling. De geboden oplossing biedt de klanten eenvoudige mogelijkheden om in hun interne organisatie de werkplek kosten door te belasten en te sturen op de TCO hiervan.

Geef een reactie