Randstad holding: Service management implementatie in Service-Now voor 3 SSC’s

Implementatie integraal service-management systeem voor Randstad Nederland shared service centers, Het selecteren van een integrale service-management oplossing (Service-Now SAAS oplossing), die vervolgens implementeren t.b.v. de ICT, HR en Facility shared service centra, en het koppelen met aanpalende systemen van externe leveranciers. Het betrof het implementeren van de onderstaande processen:

  • een (self) service-catalogus met workflow gedreven autorisatie en leveringsprocessen.
  • Incident proces met SLA metingen waarbij interfaces zijn gemaakt met externe leveranciers.
  • Configuratie / asset management proces. De opgezette CMDB wordt grotendeels geautomatiseerd onderhouden en aantoonbaar meer dan 99% betrouwbaar. Hierdoor in 1 jaar c.a. 15% aan werkplek kosten bespaard.
  • Change management, door een workflow gedreven opzet van het proces is het resultaat dat de kwaliteit van changes meetbaar omhoog is gegaan en het aantal grote ICT verstoringen is met 60% gereduceerd.
  • Problem management (met name gefaciliteerd door uitstekende CMDB i.c.m. het incident proces.)
  • Contract management, de contracten liggen nu allemaal op 1 centrale plaats en gestandaardiseerd vast. Hierdoor een sterk inzicht in kosten ontstaan en de mogelijkheid om hierop te sturen.
  • Integrale (geautomatiseerde) oplossing voor interne doorbelasting van de ICT kosten en diensten, en vanuit eigen Service-management systeem aan kunnen sturen van leveranciers, zonder hiervoor van de leverancier systemen afhankelijk te zijn.

Geef een reactie