CMDB verbeter project (Sanquin)

Opdrachtgever is in de volle breedte het IT Service management en de regievoering op ICT aan het versterken. Vorig jaar heeft opdrachtgever Service-Now geimplementeerd. Omdat onderliggend een goede CMDB cruciaal is voor de diverse processen, is hiervoor een CMDB verbeter project (fase 1) gestart. Belangrijkste doelen:

  • Automatiseren van CMDB onderhoud met diverse interfaces zodat compleetheid en betrouwbaarheid aantoonbaar toenemen
  • CMDB kwaliteit zichtbaar maken in Dashboards ter verdere sturing.
  • Minimaliseren van handmatige CMDB acties t.b.v. onderhoud
  • Verrijken van de CMDB aan de hand van beschikbare interface data
  • Het toewijzen aan werkplekken aan de personen die deze (aantoonbaar) gebruiken (o.b.v. logon data) zodat accurate doorbelasting mogelijk wordt gemaakt).
  • Het zichtbaar maken van Ketens in de CMDB t.b.v. het voeren van ketenregie over de processen.

In een half jaar tijd zijn enorme stappen gemaakt en opdrachtgever en de stakeholders zijn bijzonder enthousiast over wat bereikt is. Opdrachtgever is van plan een fase 2 vervolg in gang te zetten.

Geef een reactie